Nad 250 € POKLON Navijački Šal - Podržite naše Vatrene

Opće informacije o zaštiti osobnih podataka

Opće informacije o zaštiti osobnih podataka

Pravo na privatnost jedno je od najvažnijih ljudskih prava. U Dulov ltd svjesni smo važnosti zaštite osobnih podataka, stoga s Vašim podacima postupamo u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Kao voditelj obrade osobnih podataka, Dulov ltd omogućuje pojedincima da budu upoznati sa svim relevantnim informacijama koje se odnose na njihove osobne podatke.

Dulov ltd, 299a Bethnal Green Road E2 6AH London, odgovoran je za zaštitu osobnih podataka

Dulov ltd prikuplja osobne podatke pojedinaca iz različitih izvora. U većini slučajeva, izravno nam ih dostavljaju korisnici koji odaberu naše usluge, putem online narudžbe ili pisanim putem.

Dulov ltd pohranjuje i štiti osobne podatke kako ne bi došlo do neovlaštenog davanja podataka neovlaštenim osobama. U Dulov ltd se obvezujemo da nećemo prosljeđivati, posuđivati ​​ili prodavati osobne podatke trećoj strani bez prethodne obavijesti i pribavljanja Vaše suglasnosti, bez odgovarajućih odgovarajućih zaštitnih mjera, te da ćemo osobne podatke obrađivati ​​samo u okviru zakonskih pravnih osnova i odabrane namjene.

Dulov ltd ne prenosi prikupljene osobne podatke ili ne prenosi u treće zemlje.

Osoba odgovorna za zaštitu podataka

Osoba odgovorna za zaštitu podataka dostupna je na e-mail adresi info@supdaska.com

Koje vrste osobnih podataka prikupljamo i obrađujemo?

U sklopu obavljanja djelatnosti u Dulov ltd prikupljamo i obrađujemo sljedeće vrste osobnih podataka: ime i prezime, datum rođenja, kontakt podatke (adresa, e-mail adresa, broj telefona), podatke za prijavu na online servise ( korisničko ime, lozinka), web kolačiće, podatke s društvenih mreža te podatke o kanalima i aplikacijama koje pojedinac koristi.

Dulov ltd vodi evidenciju o aktivnostima obrade osobnih podataka iz koje se vide vrste osobnih podataka i svrhe njihove obrade.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka i svrhe obrade

 1. Obrada osobnih podataka u svrhu pružanja usluga

Dulov ltd obrađuje prikupljene osobne podatke pojedinaca u svrhu pružanja usluga te praćenja zadovoljstva korisnika (uključujući pritužbe) i vođenja kontakata s pojedincima putem različitih kanala.

 1. Obrada osobnih podataka na temelju privole kupca

Obrada osobnih podataka može se temeljiti i na konkretnoj privoli pojedinca, koja Dulov ltd dopušta korištenje njegovih osobnih podataka u svrhe definirane u privoli, i to za:

 • primanje općih vijesti, odnosno novosti, pogodnosti, ponuda, poziva na događanja, poziva za sudjelovanje u nagradnim igrama te poziva za sudjelovanje u anketama i istraživanjima;
 • primanje prilagođenih ponuda naših proizvoda i usluga kao i drugih noviteta, pogodnosti, poziva na događanja, poziva na sudjelovanje u nagradnim igrama i poziva na usluge, odnosno za provedbu segmentacije.
 • primanje personaliziranih ponuda, naime Dulov ltd će izraditi Vaš profil osobnosti na temelju individualne analize kupovnih navika, prošlih kupnji, Vaših interesa i osobnih karakteristika (osobito analiza i ocjena, otvaranje elektroničkih oglasa, klikovi na ponuđene poveznice, slikovni materijal) i ankete i prema tome dizajnirali ponudu usluga za vas.

U slučaju da pojedinac ne da privolu za provedbu gore navedenih svrha obrade osobnih podataka, da je djelomično ili povuče privolu (djelomično), Dulov ltd će takvu pojedincu obavijestiti samo u slučajevima i u opsegu danom pristanku, ili na načine dopuštene važećim zakonodavstvom (npr. opće informacije, ispunjavanje obveza u vezi s informacijama o proizvodu ili usluzi koju kupac koristi).

Pružanje usluga nije uvjetovano davanjem privole. Davanje privole je dobrovoljno i ukoliko pojedinac odluči ne dati je odn kasnije poništi, to ni u kojem slučaju ne umanjuje prava koja proizlaze iz poslovnog odnosa ili za pojedinca to ne predstavlja dodatne troškove odn otegotne okolnosti.

Podatke pojedinaca Dulov ltd može proslijediti i drugim društvima iz grupe Dulov ltd, ako su dali privolu za svrhe definirane privolom.

Povlačenje individualnog pristanka

Privola se daje za svrhe navedene u privoli i vrijedi do opoziva. Kada pojedinac djelomično ili u cijelosti opozove svoju privolu, Dulov ltd više neće koristiti njegove podatke u svrhe za koje je dao opoziv.

Ako pojedinac želi opozvati privolu, to može učiniti slanjem opoziva Dulov ltd online na info@supdaska.com ili pisanim putem Dulov ltd. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka na temelju privole prije njezina opoziva.

Pojedinci se uvijek mogu “odjaviti” od primanja pojedinačnih poruka Dulov ltd i ovlaštenih partnera, također i putem komunikacijskog medija na kojem su primili određenu poruku. Link za odjavu pretplate ili informacije o načinu otkazivanja možete pronaći u poruci. Zahtjev pojedinca za otkazivanjem bit će evidentiran u sustavu i bit će izvršen odmah ili najkasnije u roku od 15 dana od primitka.

Kategorije korisnika osobnih podataka

Korisnici osobnih podataka su zaposlenici, ovlašteni partneri i ugovorni izvršitelji obrade Dulov ltd, koji su temeljem radnog zakonodavstva, ugovora o obradi osobnih podataka ili ugovora o zaštiti povjerljivih podataka dužni poštivati ​​i štititi osobne podatke pojedinaca. Detaljnije informacije o kategorijama korisnika, ugovornim partnerima i ugovornim izvršiteljima obrade možete dobiti na upit na info@supdaska.com.

Korisnici pristupaju podacima u skladu s dodijeljenim pravima pristupa podacima.

Dulov ltd također prosljeđuje osobne podatke trećim osobama ako je takva obveza davanja ili otkrivanja propisana zakonom (primjerice, Financijska uprava Republike Slovenije, sudovi, policija itd.).

Pohrana osobnih podataka

Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o osnovi obrade i svrsi obrade pojedine kategorije osobnih podataka. Osobni podaci čuvaju se samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili daljnje obrađeni. Osobni podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju nakon što je ispunjena svrha obrade, ako ne postoji druga pravna osnova ili ako je to potrebno za postavljanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Prava kupaca

Dulov ltd pruža mogućnost ostvarivanja prava pojedincima čije osobne podatke obrađuje, i to:

 • prava pristupa osobnim podacima prikupljenim u vezi s njim;
 • pravo na ispravak da Dulov ltd ispravi netočne osobne podatke koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja;
 • pravo na brisanje, da Dulov ltd izbriše osobne podatke koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, kada postoji jedan od sljedećih razloga: (1) osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, (2) pojedinac opozove privolu na temelju koje se obrada vrši i kada ne postoji druga pravna osnova za obradu, (3) pojedinac se protivi obradi, a ne postoje važniji zakonski razlozi za njihovu obradu, (4) osobni podaci su obrađivani nezakonito, (5) ako je tako propisano zakonom.
 • pravo na ograničenje obrade u jednom od sljedećih slučajeva: (1) pojedinac osporava točnost podataka, odnosno za razdoblje koje Dulov ltd omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka, (2) obrada je nezakonita i pojedinac se protivi brisanju osobnih podataka, a umjesto toga to zahtijeva ograničenje njihove uporabe, (3) Dulov ltd više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, već ih pojedinac treba za tvrdnju, ostvarivanje ili braniti pravne zahtjeve, (4) pojedinac je uložio prigovor u vezi s obradom podataka dok se ne provjeri da li legitimni razlozi voditelja obrade prevladavaju nad razlozima pojedinca. Kada je obrada osobnih podataka ograničena u skladu s prethodnim stavkom, takvi se osobni podaci, uz iznimku njihove pohrane, obrađuju samo uz privolu pojedinca na kojeg se odnose, ili za tvrdnju, provedbu ili obranu pravne zahtjeve ili radi zaštite prava drugih fizičkih ili pravnih osoba. Dulov ltd mora obavijestiti pojedinca prije otkazivanja ograničenja obrade.

 

Fizičko lice može podnijeti zahtjev na način koji omogućuje njegovu identifikaciju, odnosno usmenim zahtjevom na zapisnik u poslovnici, pisanim zahtjevom ili zahtjevom podnesenim putem elektronske pošte.
Zaprimljene zahtjeve obrađuje osoba odgovorna za zaštitu podataka. Dulov ltd je dužan odgovoriti na zahtjev pojedinca bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana.

Dulov ltd mora pojedincu besplatno dostaviti tražene podatke. Međutim, kada su zahtjevi pojedinca očito neutemeljeni ili pretjerani, posebno zato što se ponavljaju, Dulov ltd može (1) naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili poruke ili poduzimanja tražene radnje, ili (2 ) odbiti postupiti po zahtjevu.

Prigovor u slučaju nepotpune odluke upravitelja i pravo na prigovor nadzornom tijelu

Ukoliko pojedinac smatra da osobni podaci koje je dobio temeljem zahtjeva za ostvarivanje prava iz prethodne točke ovih Općih informacija nisu osobni podaci koje je tražio ili da nije primio sve tražene osobne podatke, prije podnošenja prigovora Dulov ltd uloži obrazloženi prigovor u roku od 15 dana. Dulov ltd je dužan odlučiti o prigovoru u roku od 5 radnih dana.

Protiv šutnje voditelja obrade (tj. ako Dulov ltd ne odgovori pojedincu na zahtjev za ostvarivanje prava u roku od 1 mjeseca), pojedinac može podnijeti prigovor nadzornom tijelu zbog šutnje.

Protiv negativnog odgovora kontrolora moguća je žalba za što je nadležno nadzorno tijelo. Fizička osoba može podnijeti prigovor upravitelju u roku od 15 dana od primitka odgovora administratora.

Ostalo

Dulov ltd zadržava pravo izmjene ili dopune ovih Općih informacija radi usklađivanja s propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Informacije su dostupne na našoj web stranici.

Detaljnije informacije mogu se dobiti i na zahtjev od osobe odgovorne za zaštitu podataka na e-mail adresi info@supdaska.com

Odaberite polja za prikaz. Drugi će biti skriveni. Povucite i ispustite da promijenite redoslijed.
 • Slika
 • SKU
 • Ocijena
 • Cijena
 • Zaliha
 • Raspoloživost
 • Košarica
 • Nosivost
 • Opis
 • Sadržaj
 • Težina
 • Mjere
 • Dodatne inforamcije
 • Dostava
Kliknite izvana da sakrijete traku za usporedbu
Usporedi